تشکیل و اعلام موجودیت واحد کشوری کنگره ملیتهای ایران فدرال در آمریکا

تشکیل و اعلام موجودیت واحد کشوری کنگره ملیتهای ایران فدرال در آمریکا

kongre22

روز سه شنبه 12 ژوئن 2007 اولین جلسه رسمی واحد کشوری کنگره ملیتهای ایران فدرال (کنگره)  در آمریکا در حومه واشنگتن با موفقیت برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این جلسه ازنمایندگان احزاب و سازمانهای عضو کنگره و به نمایندگی از جنبشهای ملیتهای ایرانی غیر حاکم یران از جمله ملل کرد، ترک، عرب، بلوچ، ترکمن و ….و نیز با شرکت عده ای از سازمانها ، احزاب و شخصیتهای دوست و حامی کنگره از نقاط مختلف آمریکا در این اجتماع شرکت داشتند.

در این جلسه یک هیت اجرائی واحد کشوری کنگره ملیتهای ایران فدرال بوسیله حضار بمدت یکسال انتخاب شد تا در زیر نظر شورای مرکزی کنگره فعالیت کند

هم چنین یک کمیته هماهنگی برای همکاری کنگره و دیگر احزاب و سازمانهای خارج کنگره برای توسعه کارهای عملی نیز انتخاب شد

پس از بحث و بر رسی  قرار شد این کمیته هماهنگی  با مشاورت و همکاری دیگر سازمانها مترقی با تشکیل جلسات ماهانه، تشکیل مصاحبه های مطبوعاتی و سمینارهای آموزشی به زبانهای مختلف  و دیگر کارهای عملی، از جمله تماس با رسانه های گروهی، سازمانهای مترقی و مدافع حقوق بشربه معرفی هرچه بیشتر اهداف  کنگره مبادرت ورزد.

همچنین مقرر شد که کنگره برای شناساندن و نشر اخبار مبارزات جاری و روزمره ملتهای غیر فارس (که تحت ستم دوگانه قرار دارند) بر علیه رژیم جمهوری اسلامی – که بوسیله رسانه های فارس زبان منتشر نمیشود-و نیز برای احقاق حقوق مشروعه خود و هم چنین شناساندن جامعه چند ملیتی ایران با تنوع و تکثر ملی، زبانی، مذهبی، فرهنگی  – بدین منظور به تشکیل کنفرانسهای مطبوعاتی و سمینارهای آموزشی در ارتقاء آگاهی جامعه آمریکا و بخصوس رسانه های گروهی ، سازمانهای اجتماعی و فرهنگی و دانشگاه ها،  احزاب سیاسی، اعضاء کنگره و مجلس نمایندگان و مسئولان دولتی -مبادرت ورزد  تا برخلاف تبلیغات مسموم و تمامیت خواه لابی های طرفدار نیروهای داخل و خارج حکومت ایران برای افکار عمومی آمریکا روشن کند که دمکراسی، عدالت اجتماعی ، ترقی ، ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی بدون عدم تمرکز حکومت مرکزی  و نیزشرکت فعال کلیه ملیتهائی ساکن ایران در اداره امور کشورامری،  غیر ممکن خواهد بود.

هیت اجرائی کنگره ملیتهای ایران فدرال

آمریکا – الکساندریا- 15 ژوئن 2007

DSC02622DSC00161

About Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran(kacdhri)

Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran On November 2005 a group of Kurdish-Americans decided to organize a committee to work on Kurdish issues in Iran and to build a relationship among Iranian opposition groups toward democracy in Iran. The following points clarified a need for organizing and helping the Iranian political parties to come together and to start coordinating their efforts We considered that: 1. Iran is not a homogeneous ethnic society and formidable Iranian opposition parties are aligned with separate ethnic groups. 2. Persians are a minority who has been the dominating power since the end of WWI and all other minority groups have revolted at some point during the 20th century and continue to do so in this century. 3.Kurdish struggle for human rights and self-determination is the longest and most mature democratic national movement in Iran, the only one to have developed a constitution for a democratic society (The Republic of Kurdistan, Mahabad 1947). 4. We considered that any political opposition to the Islamic regime without the involvement of Turkmans, Baluoch, Azeri, Kurd and Arab groups would fail. 5. Almost all Persian nationalist parties have vowed to side with the Islamic regime to “fight” minority groups and democracy. Based on the above ideas and considerations, Kurdish Americans from Iran organized a Committee for Democracy on December 2005. “Kurdish American Committee for democracy in Iran” had a sense of obligation to take an active role in organizing the Iranian opposition groups by:

Posted on June 15, 2007, in Farsi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: