اظهار نگرانی سازمان عفو بين الملل در مورد وضعيت کردها در ايران

اظهار نگرانی سازمان عفو بين الملل در مورد وضعيت کردها در ايران

30/07/2008

amnestylogo.gif

يک گروه مدافع حقوق بشر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ايران برای ممانعت از تبعيض عليه جمعيت کرد ايران کوتاهی ميکند و هشدار داد اين معضل احتمالاً در حال وخيم تر شدن است.

امروز چهارشنبه سازمان عفو بين الملل در گزارش جديد خود گفت زنان کرد با قواعد اجتماعی سخت گيرانه ای مواجه هستند که به نابرابری در آموزش و پرورش، ازدواج های اجباری، خشونت خانوادگی، و حتی قتل های ناموسی، منجر شده است. گزارش ميگويد جمهوری اسلامی برای پايان دادن به اين «تسلسل خشونت» و کمک به رفع تبعيضات عليه زنان کرد، به اندازه کافی اقدامی انجام نداده است.

سازمان عفو بين الملل ميگويد جامعه کرد از يک تبعيض ريشه دار در رنج و مشقت به سر ميبرد. گزارش دولت ايران را متهم ميکند کردهائی که جهت بهبود وضع حقوق بشر مبارزه ميکنند را با جرائم جنائی اقدام عليه امنيت ملی، هدف قرار داده است.

سازمان عفو بين الملل ميگويد محمد صادق کبودوند فعال حقوق بشر کرد در ايران را بخاطر تأسيس سازمان حقوق بشر کردستان، به ١٠ سال زندان، محکوم کرده اند. گزارش همچنين ميگويد که هانا عبدی دانشجوی رشته روانشناسی به دليل عضويت در يک تشکيلات حقوق زنان به ٥ سال زندان محکوم شده است.

طبق تخمين سازمان ديده بان حقوق بشر، جمعيت ١٢ميليونی کرد، پانزده درصد جمعيت ايران را تشکيل ميدهد.

Source: http://www.voanews.com/persian/2008-07-30-voa1.cfm

Posted on July 30, 2008, in Farsi and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: