اظهار نگرانی سازمان عفو بين الملل در مورد وضعيت کردها در ايران

اظهار نگرانی سازمان عفو بين الملل در مورد وضعيت کردها در ايران

30/07/2008

amnestylogo.gif

يک گروه مدافع حقوق بشر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ايران برای ممانعت از تبعيض عليه جمعيت کرد ايران کوتاهی ميکند و هشدار داد اين معضل احتمالاً در حال وخيم تر شدن است.

امروز چهارشنبه سازمان عفو بين الملل در گزارش جديد خود گفت زنان کرد با قواعد اجتماعی سخت گيرانه ای مواجه هستند که به نابرابری در آموزش و پرورش، ازدواج های اجباری، خشونت خانوادگی، و حتی قتل های ناموسی، منجر شده است. گزارش ميگويد جمهوری اسلامی برای پايان دادن به اين «تسلسل خشونت» و کمک به رفع تبعيضات عليه زنان کرد، به اندازه کافی اقدامی انجام نداده است.

سازمان عفو بين الملل ميگويد جامعه کرد از يک تبعيض ريشه دار در رنج و مشقت به سر ميبرد. گزارش دولت ايران را متهم ميکند کردهائی که جهت بهبود وضع حقوق بشر مبارزه ميکنند را با جرائم جنائی اقدام عليه امنيت ملی، هدف قرار داده است.

سازمان عفو بين الملل ميگويد محمد صادق کبودوند فعال حقوق بشر کرد در ايران را بخاطر تأسيس سازمان حقوق بشر کردستان، به ١٠ سال زندان، محکوم کرده اند. گزارش همچنين ميگويد که هانا عبدی دانشجوی رشته روانشناسی به دليل عضويت در يک تشکيلات حقوق زنان به ٥ سال زندان محکوم شده است.

طبق تخمين سازمان ديده بان حقوق بشر، جمعيت ١٢ميليونی کرد، پانزده درصد جمعيت ايران را تشکيل ميدهد.

Source: http://www.voanews.com/persian/2008-07-30-voa1.cfm

About Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran(kacdhri)

Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran On November 2005 a group of Kurdish-Americans decided to organize a committee to work on Kurdish issues in Iran and to build a relationship among Iranian opposition groups toward democracy in Iran. The following points clarified a need for organizing and helping the Iranian political parties to come together and to start coordinating their efforts We considered that: 1. Iran is not a homogeneous ethnic society and formidable Iranian opposition parties are aligned with separate ethnic groups. 2. Persians are a minority who has been the dominating power since the end of WWI and all other minority groups have revolted at some point during the 20th century and continue to do so in this century. 3.Kurdish struggle for human rights and self-determination is the longest and most mature democratic national movement in Iran, the only one to have developed a constitution for a democratic society (The Republic of Kurdistan, Mahabad 1947). 4. We considered that any political opposition to the Islamic regime without the involvement of Turkmans, Baluoch, Azeri, Kurd and Arab groups would fail. 5. Almost all Persian nationalist parties have vowed to side with the Islamic regime to “fight” minority groups and democracy. Based on the above ideas and considerations, Kurdish Americans from Iran organized a Committee for Democracy on December 2005. “Kurdish American Committee for democracy in Iran” had a sense of obligation to take an active role in organizing the Iranian opposition groups by:

Posted on July 30, 2008, in Farsi and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: