Daily Archives: November 20, 2008

صدای آمريکا: احمد باطبی فعال جنبش دانشجويی شرايط زندان و شکنجه را تشريح کرد

صدای آمريکا: احمد باطبی فعال جنبش دانشجويی شرايط زندان و شکنجه را تشريح کرد

يکی از رهبران جنبش دانشجويی ايران در دهه گذشته، و فعال حقوق بشر، احمد باطبی، ديروز (دوشنبه) در برنامه تفسير خبر شبکه خبری فارسی صدای آمريکا گفت، شکنجه، نقض حقوق بشر، و سرکوب زنان هنوز بطور گسترده در ايران وجود دارد.

باطبی، در گفتگو با جمشيد چالنگی مجری برنامه تفسير خبر، شرايط شکنجه بدنی و روحی در زندان های جمهوری اسلامی را تشريح کرد. وی که نه سال از عمرش را در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده، گفت بر اثر شکنجه هايی که در زندان بر وی وارد آمده بخش راست مغزش متورم شده است. وی اضافه کرد، هدف اصلی از اعمال شکنجه های شديد و خفت آور بر من و ساير زندانيان سياسی هم بندم اين بود که ما را وادار کنند آنچه را که مقامات می خواستند بگوئيم، و چنانچه نمی گفتيم آنها به سراغ خانواده مان می رفتند و آن ها را می ترساندند و عذاب می دادند.

احمد باطبی پس از خروج غير قانونی از ايران پس از طی مسافتی طولانی از طريق عراق، به اتريش رفته و از آنجا به آمريکا آمد. وی اکنون در واشنگتن پايتخت ايالات متحده بسر می برد.

باطبی در اين مصاحبه تلويزيونی گفت من آرزو می کنم هر شهروند ايرانی بتواند به خارج سفر کند، و صرفا برای مدت يک هفته به آمريکا يا اروپا برود و آزادی را حس کند و بوی آن را استشمام کند. و بتواند احترامی که در اين خطه برای انسان قايل می شوند را با تمام وجود احساس کند و ارزش زندگی خودش را درک کند.

احمد باطبی پس از آنکه در جريان تظاهرات دانشجويی سال ۱۳۷۹ پيراهن خونين يکی از همرزمانش بنام عزت ابراهيم نژاد، که به وسيله اعضای بسيج به شدت کتک خورده بود، را بر سر دست گرفت به شهرت رسيد. پس از انتشار جهانی عکسی از اين اقدام متهورانه به وی لقب «نماد جنبش دانشجويی ايران» داده شد. پس از آن وی دستگير و در پشت درهای بسته دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد، دادگاهی که برايش رای اعدام صادر کرد. رای صادره پس از اعتراض های داخلی و بين المللی به ۱۵سال حبس تعديل پيدا کرد.

%d bloggers like this: