وتو ويژى تيشك تى وي له گه ل كاك ئازادى موراديان، سه بارت به بارو دوخى زيندانيانى سياسى و مافى مروڤ له ئيران

وتو ويژى تيشك تى وي له گه ل كاك ئازادى موراديان، سه بارت به بارو دوخى زيندانيانى سياسى و مافى مروڤ له ئيران

له لايه ن: وه ريا ره حماني

دسامبري ٢٠١٠

tishk_tv_azad_moradian.jpg

دوا به دواي راويستاني له سي داره داني حه بيب له تيفي زينداني سياسي كورد، ئه و ئوميده ي هاته ئاراوا كه كوماري

 ئيسلامي له كوشتني زيندانياني سياسي راوه ستاوا، به لام زور به داخه وه له سه بي هه ر ئو روژه دا له زينداني ئه ويني تاران دو زينداني سياسي به نيوي ئاغاي ساره مي و ئاغاي سيياده ت ئيعدام كه ران. هيره شيكي به ر بلاو كه رايه سه ر بنه ماله ي حه بيبي له تيفي و هه مو ئه نداماني بنه ماله كه ي، ميوانه كانيان و هه ر وه ها چه ندين چالاك واني كورد له شاري سنه و باقي شاره كاني كورديستان ده ست به سه ر كران. له تاران دو لاوي كورد به نيوي زانيار و لوقماني مورادي به ئيعدام مه حكوم كه ران و چه ندين حو كمي ناراوا به سه ر لايه نگراني مافي مه روڤ له ئيراندا ده را. بارودوخي زيندانياني سياسي و مافي مروڤ باسي ئه م جاره ي به رنامه ي “لاپه ره يه كي كه” يه كه له لايه ن كاك وريا ره حماني له گه ل كاك ئازاد موراديان چالاك واني مافي مروڤ و به ر په رسي كوميتته ي كورده كاني دانيشتوي ئه مريكا بو مافي مروڤ و ديموكراسي له ئيران بنكه له شاري لوس ئه نجلس وه  بينه راني تيشك تي وي له نيواندا دا نراوه.

ده قي ئه م وه تو ويژه ده توانن له خواره وه ببينن ماوه ي ٥٠ خوله

Posted on February 24, 2010, in Kurdish, Video/ Audio and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: