Daily Archives: October 23, 2011

طرح ارزنده سازمان عفو بين الملل براى معرفى و شناساندن نقش زنان و مدافعان حقوق زنان در جنبش آزاديخواهى ايران

طرح ارزنده سازمان عفو بين الملل براى معرفى و شناساندن نقش زنان و مدافعان حقوق زنان در جنبش آزاديخواهى ايران

آزاد مراديان 

10/2011

سازمان عفو بين الملل و اعضا دفتر عفو بين الملل ايران در ايرلند با همكارى ترينتى كالج دوبلين پروژه اى را آغاز ai_wr_iran_01.jpgكرده اند كه طي آن با برپائى نمايشگاه عكس، فيلم و كارگاه آموزشى به معرفى جنبش آزادي خواهى و عدالت طلبى ايران برخاسته اند. هدف اين طرح اين است كه با برگزارى سمينار در كشورهاى اروپائى و امريكائى چهره واقعى مدافعان حقوق بشر و بخصوص مدافعان و كنشگران مدافع حقوق برابرى طلبى زنان را به جهانيان نشان دهند . در اين راستا سازمان عفو بين الملل اقدام به تهيه ليست و تصاويرى از فعاليتهاى بخشى ازمدافعان حقوق زنان در ايران نموده است. در معرفى اين پروژه آمده است كه:

“زنان در ایران اغلب به عنوان قربانی به تصویر کشیده شده اند ، افرادى بی اراده كه قادر به دفاع از حق خود نيستند و براى رهائى از ظلمى كه به آنها مي شود هيچگاه به پا نخواسته اند.  با اينحال حقيقت چيز ديگري است حقیقت این است که زنان ایرانی قلب تپنده جنبش حقوق بشرى ايران هستند ، وآنان از شجاع ترین و موثر ترین مبارزان حقوق بشر در ایرانند. عليرغم همه فشارها و ضرب و شتم و شكنجه ها ، هنوز جنبش زنان ايران قلب تپنده مبارزات مردم ايران بشمار مي رود.”

در پايان اين اطلاعيه اشاره شده است اگر علاقمند به اطلاعات بيشتر در خصوص اين طرح هستيد و يا مي خواهيد كه اين نمايشگاه در شهر يا محل كار شما برگزار گردد  از طريق اي ميل زير با آنها تماس بگيريد.

ai_wr_iran_02.jpg

اطلاعات و تصاوير بيشتر : http://issuu.com/amnestyirangroup/docs/keeping-irans-heart-beating/10

%d bloggers like this: