سخنرانى خانم رويا حكاكيان، در سالگرد منشور جهانى حقوق بشر

سخنرانى خانم رويا حكاكيان، در سالگرد منشور جهانى حقوق بشر

روز شنبه ١٢ دسامبر سال ٢٠٠١

بنا به دعوت جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران- جنوب كاليفرنيا مراسم بزرگداشت سالگرد تصويب منشور جهانى حقوق بشر با حضور جمع كثيرى از فعالان سياسى و حقوق بشر در شهر سانتامونيكا لوس آنجلس و در محل سالن كنفرانس كتابخانه مركزى اين شهر برگزار گرديد.

در آغاز اين مراسم خانم ثريا فلاح از طرف جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن خير مقدم به حاضران به ذكر شمه اي از فعاليتهاى اين سازمان در چند سال اخير پرداخت و از حاضران تقاضا كرد از فعاليتهاي جامعه دفاع از حقوق بشر حمايت نمايند. سپس خانم سودابه فرخ نيا گزارشى از شرايط تضيق حقوق بشر در سطح جهان، در منطقه خاورميانه و ايران را ارائه نمود.
سپس خانم رويا حكاكيان نويسنده ، شاعر، فعال سياسى و حقوق بشر به ذكر دلايل نوشتن آخرين كتاب خود کتاب «قاتلان قصر فیروزه» پرداخت، شرحى از برگزارى دادگاه برلين و چگونگى خاتمه دادگاه كه به محكوميت جمهورى اسلامى ايران و سران آن منجر گرديد.
ايشان در ميانه صحبتهاى خود گفتند كه تروريستهاى جمهورى اسلامى در خارج از كشور با برنامه اى منظم كه به تائيد مسئولين رده بالاى جمهورى اسلامى از جمله خامنه اى ولى فقيه ، رفسنجانى رياست جمهورى آن زمان، ولايتى وزير خارجه وقت ، فلاحيان وزير اطلاعات وقت و بسيارى از افراد رده بالاى اطلاعات و سپاه پاسداران رسيده بود بسيارى از شخصيتها و رهبران مطرح اپوزسيون ايرانى از جمله رهبران كرد، دكتر قاسملو، دكتر شرفكندى و افراد رهبرى حزب دمكرات كردستان ايران، شخصيتهاى ملى و انقلابى منجمله دكتر بختيار، دكتر رجوى و دهها نفر ديگر را ترور كردند و با استفاده از زد وبند هاى سياسى و اقتصادى با كشورهاى اروپائى از چنگال عدالت فرار نمودند، اما جريان دادگاه موسوم به ميكونوس پرده از بسيارى ناگفته هاى ترور هاى دولتى ايران برداشت.
خانم حكاكيان سپس به پرسشهاى حاضران پاسخ گفتند.

Posted on December 12, 2011, in Farsi, Video/ Audio. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: