رويا حكاكيان : با از دست دادن دكتر قاسملو ما بعنوان يك ملت يك فرصت خيلى استثنائى را از دست داديم

رويا حكاكيان در مصاحبه با صداى كردهاى مقيم امريكا براى آزادى ، صلح و دموكراسى

 با از دست دادن دكتر قاسملو ما بعنوان يك ملت يك فرصت خيلى استثنائى را از دست داديم

دوشنبه ٢ ژانويه ٢٠١٢

آزاد مراديان

خانم رويا حكاكيان، شاعر،  روزنامه نگار، نويسنده و مدافع حقوق بشر مقيم امريكا، كه آخرين كتاب ايشان ‘ قاتلان قصر فيروزه” در سال ٢٠١١ به يكى از ده كتاب پرفروش سال امريكا رسيد،سال پر مشغله اى را بشت سر گذاشتند. ايشان در طى سفرهاى متعدد خود به شهرهاى مختلف امريكا، مصاحبه هاى مختلف با رسانه هاى مطرح امريكائى و بين المللي، در طى سخنرانيهايشان در مراكز علمى، دانشگاهى و تحقيقاتى ضمن بحث در مورد آخرين كتابشان، تاريخ معاصر ايران در سالهاى بعد از انقلاب اسلامى را نيز مرور نمودند. خانم حكاكيان كه خود از بنيانگزاران مركز اسناد حقوق بشر ايران وعضو هيئت مديره سازمان  پناهنده گان بين الملى مي باشد چه بعنوان يك روزنامه نگار، چه بعنوان يك فعال و مدافع حقوق بشر نقش بسزائى در اطلاع رسانى از شرايط ايران بعد از انقلاب اسلامى به جامعه بين الملل داشته است.

كتاب قاتلان قصر فيروزه  كه به زبان انگليسى و با نثر ادبى و كاملا استثنائى خانم حكاكيان كه از تسلط و تخصص ايشان به ادبيات، شعر، تاريخ، روانشناسى ، سياست و حقوق بشر نشات مي گيرد توسط شركت گروو پرس به چاپ رسيده و اكنون در بيشتر كتابفروشيهاى مطرح بين المللى و در سايت آمازون به فروش مي رسد.
طى حضور خانم حكاكيان در لوس آنجلس فرصتى دست داد كه از نزديك با ايشان در مورد كتاب آخرشان صحبت شود. شايد پاسخ بيشتر سوآلات را از قبل مي دانستند ، تنها تفاوت اينبود كه عليرغم اينكه كتاب به رهبران كرد اختصاص دارد به دكتر شرفكندى و يارانش با اينحال تاكنون هيچ رسانه ى كوردى با ايشان مصاحبه اى ننموده بود.
چرا ميكونوس، چرا رهبران كرد و دلايل اين ترورها و دست آخر نظر ايشان نسبت به دكتر عبدالرحمن قاسملو.
خانم حكاكيان  بعنوان يك محقق  و فعال حقوق بشر كه حداقل ٥ سال از عمر خود راصرف بررسى ترورهاى دولتى جمهورى اسلامى ايران نموده است در خصوص ترور دكتر قاسملو مي گويند: در بين همه قتلها (ترورهائى) كه صورت گرفته، كسى كه بدون شك مي توانست  رهبرى ملى براى ايران باشد حتما دكتر عبدالرحمن قاسملو بود

.

Posted on January 2, 2012, in Farsi, Video/ Audio. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: