Daily Archives: May 28, 2013

سمينار روانشناسى ” حق ﺍنتخاب و تصميم گيري در ﺩوﺭان کودکی و ﺍثرات ﺁن دﺭ دﻭرﺍن بزرﺭگسالی

همزبان

 بنیاد همزبان مفتخر است که برگزاری دهمين سمینار ِ خانواده دراُرنج کانتی را به آگاهی هم میهنان برساند

حق ﺍنتخاب و تصميم گيري در ﺩوﺭان کودکی و ﺍثرات ﺁن دﺭ دﻭرﺍن بزرﺭگسالی “

– روﺵ ﻫای تصميم گيري مثبت و صحيح كه در ﺩوﺭاﻥ کودکی ﺁموخته مي شوند دﺭ چه زمان ﻭ دﺭ چه سلسله مراحلی این آموزشﻫا  به وقوع می پيوندند؟

– ﺁﻳا تجربه و آموﺯش غلط گذشته را ميتوان ترميم کرد ؟

– چطور می توانيم تصميم گيرنده اى موثر و مثبت باشيم؟

 چگونه ميتوان در دوستى ، ازدواج، روابط اجتماعى و خانوادگى تصميم هاى صحيح و درست گرفت؟

 در اين سمينار به اين موضوعها و ديگر مطالب مهم در زمينه تصميم گيرى سالم و صحيح خواهيم پرداخت.

به اميد ديدار شما عزيزان در اين سمينار پر محتوا و جالب

 

  میزبان:

نیکل جعفری 

 
 آزاد مرادیان   image  فرزانه ثابتان

ميهمانان

دكتر آزاد مرادیان، متخصص رﻭانشناس ﻭ فعال حقوق بشر
دكتر فرزانه ثابتان متخصص در امور روانى ، اجتماعى ، فرهنگى وخانواﺩگی

میزبان: دکتر نیکل جعفری، متخصص در رشته ی مراحل رشد انسان

تاریخ :٢٣ جولاى ٢٠١٣ ميلادى
ورود به سالن: 1 بعدازظهر
شروع: ١:٣٠ بعدازظهر

Aliso Viejo Library
1 Journey
Aliso Viejo, CA 92656

Tel: 949-360-1730
به دلیل محدودیتِ مکان لطفا ً برای رزرو جا با ایمیل
Hamzaban.Orangecounty@Gmail.com

یا شماره تلفن:  949.813.6595 تماس حاصل فرمائید

شرکت در این سمینار برای عموم آزاد و رایگان است

برای کسب اطلاع بیشتر دربارۀ بنیاد همزبان می توانید به وبسایتهای ذیل مراجعه فرمائید.
وبسایت بنیاد فرهنگی همزبان: http://www.hamzaban.org/
فیس بوک همزبان:

HamzabanFoundation

 ””””””””””””””””””

اطلاعیه کنگرۀ ملیت های ایران فدرال درخصوص تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران

اطلاعیه کنگرۀ ملیت های ایران فدرال درخصوص تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران

هموطنان:

,  2013,27  May

بدین وسیله کنگرۀ ملیت های ایران فدرال انتخابات ( انتصابات ) یازدهمین دورۀ ریاست جمهوری درایران را که درتاریخ( ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۳ ) جاری وتحت شرایط شدید امنیتی برگزارمیشود، قاطعانه تحریم می کند؛ و ازعموم مردمان ایران وبخصوص ملیت های ایرانیِ:( تورک آذربایجانی، بلوچ، عرب اهوازی، کورد، ترکمن، لربختیاری، مازندرانی، گیلک و تالش و…) و تمام زنان و مردانی که به آزادی و برابری یعنی دموکراسی اعتقاد دارند، می خواهد با توجه به ماهیت ضد بشری این نظام وتعبیررأی دادن شما به بیعت مُجدد با علی خامنه ای و نظام نکبت بار جمهوری اسلامی ایران، یکدست و یکپارچه، این انتصابات را تحریم کنند.اطلاعیه کنگره ملیت ها درخصوص تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایرانهموطنان:بدین وسیله کنگرۀ ملیت های ایران فدرال انتخابات ( انتصابات ) یازدهمین دورۀ ریاست جمهوری درایران را که درتاریخ( ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۳ ) جاری وتحت شرایط شدید امنیتی برگزارمیشود، قاطعانه تحریم می کند؛ و ازعموم مردمان ایران وبخصوص ملیت های ایرانیِ:( تورک آذربایجانی، بلوچ، عرب اهوازی، کورد، ترکمن، لربختیاری، مازندرانی، گیلک و تالش و…) و تمام زنان و مردانی که به آزادی و برابری یعنی دموکراسی اعتقاد دارند، می خواهد با توجه به ماهیت ضد بشری این نظام وتعبیررأی دادن شما به بیعت مُجدد با علی خامنه ای و نظام نکبت بار جمهوری اسلامی ایران، یکدست و یکپارچه، این انتصابات را تحریم کنند.زمان آن رسیده است که مردمان ایران این انتخابات فرمایشی را تبدیل به یک بحران رژیم در ایران سازند و ازدل این بحران یک نهضتِ عظیم، به سبک بهارعربی، ایجاد نمایند و آنرا تا تغییر رژیم ادامه دهند. این بازی انتخابات یک فرصت تاریخی بی نظیربرای مردمان ایران فراهم کرده است که اگرازآن استفاده کنند، می توانند یک بار و برای همیشیه، خود را از بزرگترین مصیبتی که در طول تاریخ بر سرشان آمده است آسوده کنند.برکسی پوشیده نیست که کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، درطرحِ اتخاذِ تصمیم تحریم انتخاباتی، که رژیم ایران درصدد برگزاری آن است، ازپیشگامان بوده است. تحریم انتخاباتی ناشی از شناختِ ماهیت تامیت گرا و سیاست های ضد دموکراتیکِ نظام سیاسی حاکم برایران، علیه مردمان این کشور بوده و می باشد. سیاستی که ریشه در سرکوب های خشن و اِعمال روش های تبعیض آمیززبانی- دینی، واعدام فعالین مدنی وسیاسی، وهمچنین سرکوب و تخطه کردن هرفعالیت مسالمت آمیزی که اسم آن حقوق به حق ملیت های ایران باشد، داشته و دارد.کنگره ملیت های ایران فدرال درادامه سیاست های مبتنی بردموکراسی و حقوق بشرخود که ناشی از تحلیل شرایط مشخص اوضاع جامعۀ ایران، و رژیم ولایت فقیه حاکم آن است، درهشتمین مجمع عمومی خود ( ۱۲ و ۱۳ اپریل ۲۰۱۳ ) که در لندن برگزارشد برتحریم انتخابات اخیر، به توافق رسیده و درقطعنامۀ خود آنرا درج نمود. باردیگر ازعموم مردمان شریف ایران می خواهد که برای نه گفتن به کل سیستم جورو ظلم، و جهل و غارت، که برایران حاکم است، در( ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ ) باردیگر انتخابات فرمایشی وامنیتی رژیم تهران را که اهانت به شخصیت انتخاب کنندگان است، تحریم کنند.مابه این اصل باورداریم که هرشخصی ازصندوق های رأی نظام جمهوری اسلامی ایران بیرون بیاید، درمسیر مطالبات برحق مردمان ایران گامی برنخواهد داشت و به مانندِ اسلاف قبلی خود، بقول محمد خاتمی اصلاح طلب همچون” تدارکاتچی ” رهبرش درجهت حفظ وادامۀ حیات سیستم وحکومت ضد منافع ملی همۀ ایرانیان عمل خواهد کرد، چرا که ملزم به اجرای سیاست هایی است که بیت رهبری و شورای نظامی سپاه برایش دیکته می کنند.به امید موفقیت مردم ایرانکنگره ملیت های ایران فدرال27 ماه می 2013

زمان آن رسیده است که مردمان ایران این انتخابات فرمایشی را تبدیل به یک بحران رژیم در ایران سازند و ازدل این بحران یک نهضتِ عظیم، به سبک بهارعربی، ایجاد نمایند و آنرا تا تغییر رژیم ادامه دهند. این بازی انتخابات یک فرصت تاریخی بی نظیربرای مردمان ایران فراهم کرده است که اگرازآن استفاده کنند، می توانند یک بار و برای همیشیه، خود را از بزرگترین مصیبتی که در طول تاریخ بر سرشان آمده است آسوده کنند.
برکسی پوشیده نیست که کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، درطرحِ اتخاذِ تصمیم تحریم انتخاباتی، که رژیم ایران درصدد برگزاری آن است، ازپیشگامان بوده است. تحریم انتخاباتی ناشی از شناختِ ماهیت تامیت گرا و سیاست های ضد دموکراتیکِ نظام سیاسی حاکم برایران، علیه مردمان این کشور بوده و می باشد. سیاستی که ریشه در سرکوب های خشن و اِعمال روش های تبعیض آمیززبانی- دینی، واعدام فعالین مدنی وسیاسی، وهمچنین سرکوب و تخطه کردن هرفعالیت مسالمت آمیزی که اسم آن حقوق به حق ملیت های ایران باشد، داشته و دارد.

کنگره ملیت های ایران فدرال درادامه سیاست های مبتنی بردموکراسی و حقوق بشرخود که ناشی از تحلیل شرایط مشخص اوضاع جامعۀ ایران، و رژیم ولایت فقیه حاکم آن است، درهشتمین مجمع عمومی خود ( ۱۲ و ۱۳ اپریل ۲۰۱۳ ) که در لندن برگزارشد برتحریم انتخابات اخیر، به توافق رسیده و درقطعنامۀ خود آنرا درج نمود. باردیگر ازعموم مردمان شریف ایران می خواهد که برای نه گفتن به کل سیستم جورو ظلم، و جهل و غارت، که برایران حاکم است، در( ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ ) باردیگر انتخابات فرمایشی وامنیتی رژیم تهران را که اهانت به شخصیت انتخاب کنندگان است، تحریم کنند.

مابه این اصل باورداریم که هرشخصی ازصندوق های رأی نظام جمهوری اسلامی ایران بیرون بیاید، درمسیر مطالبات برحق مردمان ایران گامی برنخواهد داشت و به مانندِ اسلاف قبلی خود، بقول محمد خاتمی اصلاح طلب همچون” تدارکاتچی ” رهبرش درجهت حفظ وادامۀ حیات سیستم وحکومت ضد منافع ملی همۀ ایرانیان عمل خواهد کرد، چرا که ملزم به اجرای سیاست هایی است که بیت رهبری و شورای نظامی سپاه برایش دیکته می کنند.

به امید موفقیت مردم ایران
کنگره ملیت های ایران فدرال
27 ماه می 2013

گزارش سال ٢٠١٣ عفو بين الملل در مورد ايران

گزارش سال ٢٠١٣ عفو بين الملل در مورد ايران

٢٨ ماه مه٢٠١٣

آزاد مراديان

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود به وضعیت حقوق بشر در ۱۵۹ کشور جهان پرداخته است. اين سازمان در گزارش سالانه خود که در روز پنجشنبه  ٢٣ ماه مه منتشر كرده است به بررسی وضعیت حقوق‌بشر در جهان در سال ٢٠١٣  پرداخته و در این گزارش موقعيت حقوق بشر در ١٥٩  كشور يا منطقه  جغرافيائي را مورد برسى قرار داده است. اين گزارش به موارد قابل توجهى از پايمال كردن حقوق انسانها در اين مناطق اشاره شده است كه  عمدتا توسط صاحبان قدرت و در جهت منافع و اميال قدرتمداران صورت گرفته است.

در این گزارش به بیش از صد کشور به خاطر نقض حقوق پایه‌ای شهروندان انتقاد شده است. ایران یکی از بزرگترین ناقضان حقوق‌بشر در اين گزارش به شمار می‌آید، سازمان عفو بين املل كه همواره  “دفاع از حقوق‌بشر” را به عنوان يك ارزش جهانى  و جهان شمول نام مي برد،  نقض صريح و شديد حقوق بشر در بيش از نيمى از مناطق و كشورهاى مورد مطالعه را بشدت مورد انتقاد قرار داده و محكوم مي كند.

در گزارش نقض حقوق بشر در ايران، سازمان عفو بين الملل تاكيد مي كند كه دولت جمهورى اسلامى ايران از زمان روى كار آمدنش در سال ١٩٧٩ ميلادى اجازه حضور به گزارشگران عفو بين الملل  براى حضورشان در ايران را نداده است، و تلاش اين سازمان از سوى مسئولين جمهورى اسلامى ايران  بدون جواب مانده است.

گزارش سال ٢٠١٣ عفو بين الملل در خصوص ايران ؛ به ادامه محدوديتهاى شديد براى آزادى بيان ، ابراز عقيده، ايجاد تشكل و اجتماعات توسط مسولين مملكتى ايران در سال ٢٠١٢ تاكيد دارد.

در گزارش عفو ​​بین الملل امده است  که  در سال ٢٠١٢  فعالان سياسى و فعالان حقوق بشر مكررآ و بطور خودسرانه  دستگير ، و بازداشت شده اند،  اين افراد پس از محاکمات ناعادلانه در زندان، شکنجه، و آزار ، ممنوع الخروج شده و  از سفر آنان  به خارج از کشور جلوگيرى شده است . سازمان عفو ​​بین الملل آنچه را که از آن  به عنوان تبعیض علیه زنان، اقلیت های مذهبی و اقليتهاى  اتنيكى، و همجنس گرایان ايران نام مي برد  را بشدت محكوم مي كند

 در اين گزارش همچنين به مجازات های قضایی ظالمانه  اسلامى اشاره مي شود از جمله زدن شلاق و قطع عضو كه به وضوح در سال ٢٠١٢ ميلادى توسط ظابطين قضائى  اجرا شده است سازمان عفو بين الملل به ٣١٤ اعدام اشاره مي كند كه بصورت رسمى توسط منابع قضائى جمهوري اسلامى ايران اعلام شده است، در اين گزارش  ٥٤٤ مورد اعدام در سال ٢٠١٢ اشاره مي شود، در عين حال اين سازمان معتقد است كه رقم واقعى اعدامها  بمراتب بايد بيش از تعداد اعلام شده باشد و شايد بيش از ٦٠٠ موردرا در بر گرفته است. در اين گزارش همچنين آمده است كه هر چند بصورت رسمى مجازات سنگسار و در انظار عمومى انجام نشده است، حداقل ١٠ نفر محكوم به سنگسار منتظر اجراى حكم خود هستند. اين گزارش به ٦٢ مورد اعدام خيابانى و در انظار عمومى اشاره مي نمايد.

 در مقدمه اين گزارش آمده است كه اصلاحات مربوط به قانون مجازات اسلامی كه توسط مجلس شوراى اسلامي ايران در ماه فوریه سال ٢٠١٢ به تصويب رسيد : اجازه می دهد تا به شكل  بی رحمانه ، غیرانسانی و اهانت آمیزي به مجازات محكومين بپردازند و حتى در مواردى از جمله در شرایط  تجاوز به عنف مصونيتهاى براى فرد متجاوز در نظر گرفته شده است
عفو بين الملل ضمن اشاره به گزارشات گزارشگر ويژه آقاى احمد شهيد  مطرح مي كند كه در ماه دسامبر ٢٠١٢ ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طى  تصويب قطعنامه ای خواستار آن شده است که دولت جمهورى اسلامى ايران برای بهبود حقوق بشر گامهاى جدى بردارد  .

در بخش تبعيض و بي عدالتى عليه اقليتهاى اتنيكى ، به تبعيض سيستماتيك عليه عربهاى احوازى، آذريها، بلوچها، كردها و تركمن ها اشاره مي كند كه در همه عرصه  از جمله كار يابى و اشتغال، تحصيل، عرصه اجتماعى، اقتصادى و حقوق فرهنگى را در بر مي گيرد و عملا آنان را از حقوق برابر با ديگر ايرانيان محروم نموده است. عفو بين الملل سپس اشاره مي كند كه كماكان  حق استفاده از زبان مادرى در اماكن و دوائر دولتى و آموزش زبان در مدارس ممنوع است و فعالان حقوق اقليتهاى اتنيكى براى فعاليتهاى  خود مورد تهديد، بازداشت و يا زندانى مي گردند

همانطور كه ذكر شد اين گزارش شامل يك مقدمه و ١١ فصل است كه از جمله؛ آزادى بيان، عقيد، حق ايجاد تشكل واجتماعات، دستگیری و بازداشت هاى خودسرانه، مدافعان حقوق بشر، محاكمات ناعادلانه،شکنجه و سایراشكال بدرفتاریها با زندانيان، تبعيض عليه زنان، حقوق لزبینها ، همجنسگرايان ، دو جنسيها،  آنانكه تغییر جنسیت داده اند، تبعيض عليه اقليتهاى اتنيكى، آزادی دین یا عقیده، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی وتحقير آميز، و مجازات اعدام

%d bloggers like this: