دستگيرى يوسف صالح زاده شهروند اهل بوكان از سوى اداره اطلاعات اين شهر

دستگيرى يوسف صالح زاده شهروند اهل بوكان از سوى اداره اطلاعات اين شهر

٢٣ ژوئيه ٢٠١٣

Yusef_salehzadeo

برابر اطلاعات رسيده به كميته كردهاى مقيم امريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران ، مأموران امنیتی  اداره اطلاعات شهرستان بوكان در روز پنجشنبه ١١ ژوئيه ٢٠١٣ با هدف دستگيرى آقاى يوسف صالح زاده ،  به منزل ايشان مراجعه کرده اما به دلایلی امكان ورود به منزل  ايشان را نمى يابند.

صبح شنبه ١٣ ژوئيه یوسف  صالح زاده هنگام خروج از منزل دستگير و بعد از گذشت حدود نيم ساعت از دستگيرى ايشان، ٤ نفر از مامورين لباس شخصى اداره اطلاعات بوكان  به منزل ايشان هجوم برده و بدون ارائه حكم بازرسى و درحاليكه با استفاده از كليدهاى منزل ايشان كه هنگام دستگيرى از آقاى صالح زاده گرفته بودند وارد منزل ايشان شده و بدون توجه به اعتراضات همسر ايشان شروع به بازديد خانه ميكنند.   در نهایت یک دستگاه کامپیوتر لپ تاپ، ٢ دستگاه تلفن همراه،  سند ماشین، دسته چک، تمامی مدارک شخصی،  کتاب و دست نوشته ها، و حتى تلفن همراه متعلق به فرزند آقاى صالح زاده را ضبط و بدون ارائه هيچ رسيدى از منزل خارج مي شوند.
در زمان بازرسى مامورين اطاعات بوكان از منزل آقاى صالح زاده تعدادى از مامورين اطلاعات بوكان منزل را در محصره خود داشته اند.

  تلاش خانواده یوسف صالح زاده براى آگاهى از وضعيت ايشان تا روز پنجشنبه اين هفته به هيچ نتيجه اى نرسيده است.  مسئولين اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامى از دادن هر گونه اطلاعى به خانواده ايشان امتناع ورزيده اند.

روز پنج شنبه 27 تیر ماه (١٨ ژوئيه) ، فردی از اداره اطلاعات بوکان به منزل آقاى صالح زاده تلفن نموده و اعلام مي كند كه ايشان در زندان اطلاعات هستند  و تنها نياز به لباس دارند. اين فرد همچنين  از خانواده دستگير شده مي خواهد كه لباسها را فرزند ١٥ ساله ايشان  به زندان ببرند.   با اينحال هنگاميكه  صلاح الدين فرند ١٥ ساله دستگير شده لباسها را به زندان مي برد نه تنها به او اجازه ملاقت با پدر را نمي دهند، بلكه خود وى به مدت نزدي به نيم ساعت مورد بازجوئى قرار مي گيرد.

 مراجعه خانواده آقاى صالح زاده در طى هفته گذشته به جائى نرسيده است، و حتى اجازه تماس تلفنى به وى را نداده اند . مسئولين اداره اطلاعات ضمن رد تقاضاى خانواده از وضعيت وى ، ايشان را فردى ضد انقلاب اسلامى خطاب مي كنند.

خانواده دستگير شده ضمن اعلام نگرانى شديد از سلامتى ايشان از همه مدافعين حقوق بشر خواسته اند كه از هر طريقى  به مسئولين قضائى و امنيتى ايران براى آزادى يوسف تلاش كنند.
یوسف صالح زاده ، داراى شغل آزاد  ٤٣ ساله و داراى ٢ فرزند مي باشد. بنا به اظهار يكى از بستگان وى ، یوسف صالح‌زاده پیشتر نیز در سال١٣٧٥ شمسى  و به مدت دو سال به اتهام همكارى با یکی از احزاب سياسى كرد در زندان مهاباد زندانى بوده و پس از آزادى از زندان  نیز بارها جهت بازجوئى از سوى ستاد خبری اداره‌ اطلاعات شهرهای سقز و بوکان احضار و هر بار مورد تهدید قرار گرفته بود.

About Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran(kacdhri)

Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran On November 2005 a group of Kurdish-Americans decided to organize a committee to work on Kurdish issues in Iran and to build a relationship among Iranian opposition groups toward democracy in Iran. The following points clarified a need for organizing and helping the Iranian political parties to come together and to start coordinating their efforts We considered that: 1. Iran is not a homogeneous ethnic society and formidable Iranian opposition parties are aligned with separate ethnic groups. 2. Persians are a minority who has been the dominating power since the end of WWI and all other minority groups have revolted at some point during the 20th century and continue to do so in this century. 3.Kurdish struggle for human rights and self-determination is the longest and most mature democratic national movement in Iran, the only one to have developed a constitution for a democratic society (The Republic of Kurdistan, Mahabad 1947). 4. We considered that any political opposition to the Islamic regime without the involvement of Turkmans, Baluoch, Azeri, Kurd and Arab groups would fail. 5. Almost all Persian nationalist parties have vowed to side with the Islamic regime to “fight” minority groups and democracy. Based on the above ideas and considerations, Kurdish Americans from Iran organized a Committee for Democracy on December 2005. “Kurdish American Committee for democracy in Iran” had a sense of obligation to take an active role in organizing the Iranian opposition groups by:

Posted on July 23, 2013, in Farsi and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: