رضا مقصدى: “غمهای شهریور” بازتابی کوچک از جنایتی بزرگ

 reza_maghsadi.jpg

غمهای شهریور

کلن, شهريور ١٣٩٢

reza.maghsadi1@gmail.com

 

رضا مقصدی

https://i1.wp.com/www.bidaran.net/local/cache-vignettes/L180xH262/arton165-232d3.png

جانیانِ جمهوری اسلامی ایران در شهریور ١٣٦٧ (ه.ش)  زندان های سیاسی خودرا به  کشتار گاهِ انسان های آزاده وُ آرزومند ، بدل کرده بودند. 
از این روی ، داغ ننگی ماندگار بر صورت وُ سیرت ِ چرکین خود گذاشتند هرچند پیش از این وُپس از آن نیز کارنامه ی سیاهِ شان با خون ورق می خورد
هرچند پیش از این وُپس از آن نیز کارنامه ی سیاهِ شان با خون ورق می خورَد.  دردا ، چرخه ی این مرگ آفرینان ، همچنان از چرخش ِ سیاه اش باز نایستاده است.

 غمهای شهریور” بازتابی کوچک ، از جنایتی بزرگ است

غمهای شهریور
…….

یکباره گویی آسمان، امشب تَرَک خورده ست.
انگار امشب هرستاره ،آتش ِ آهی ست.

از رویش ِ رنگین ترین آواز
مهتاب هم خالی ست.

در روبروی آرزوی دیشبم، امشب
در روبروی رنگِ رویاهای دیروزین .

در جستجوی آن درختانی که در پاییز روییدند .
در جستجوی سایه ـ سارانی که با من مهربان بودند.

اما کجای سینه ی خورشید را باید بجویم من؟
وقتی که نور ِ نام هایم نیست.

دیری ست نیمی این دلِ غمناک
همواره تاریک است
روشن ترین مهتاب هم،چندی فراز ِ جانِ بی تابم
آبی ِ شعرش را فرو می بارد وُ ناگاه –
از بارش ِ پیگیر می مانَد.

زخم ِ تبر بر هر درختِ تر
جانِ مرا ـ در ابتدا ـ آشفت وُ پرپر کرد
چندان که مهر ِ سایه ـ ساران نیز
تاریک گشت وُ داستانی ،تیره تر سرکرد.

این ست اندوهِ دلم ابر ی ست ،بارانی
بر هرکجا در هر نفَس ـ خاموش ـ می بارد.

وقتی که زخمی در نهانجای دلت ،پیوسته بیدارست
بامن بگو آیا
من با کدامین لحظه ی سرشار
شادابیِ ِ چشم ِ غزل / افشانِ مستی را توانم زیست؟

با من پیام ِ سبز ِ باران بود
با آن درختانم هوایِ صبح ِ فروردین
اما چه باید کرد با غم های شهریور؟

باور کن ای خورشید!
آن شب که سقفِ آسمان، آنجا تَرَک خورده ست
این جا دلم مرده ست.

Posted on September 2, 2013, in Farsi and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: