سمينار حق تعيين سرنوشت در ايران

سمينار حق تعيين سرنوشت در ايران
سخنرانان:
دکتر آزاد مرادیان; دبیر کمیته کردهای مقیم آمریکا برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
فریار نیکبخت ;مسئول کمیته دفاع از حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران،خواستار برابری حقوق همه ایرانیان
روزبه فراهانی پور; مسئول حزب مرز پرگهر و ایرانیان خواستار جمهوری ایرانی در ایران

مسئول پانل: كامبيز قائم مقام ,عضو هيئت مديره كانون سخن لوس آنجلس

كانون سخن لوس آنجلس اقدام به برگزارى سمينارى تحت عنوان حق تعيين سرنوشت در ايران با حضور سه نفر از صاحب نطران مسايل ايران با سه ديدگاه متفاوت گرفت. در اين سمينار مسايل آينده ايران، سيستم حكومتى آينده ايران، حق تعيين سرنوشت براى مليتهاى ساكن در ايران، فدراليزم و يا سيستم غير متمركز دولتى، تبعيض و عدم رعايت حقوق بشر در ايران ازجمله مباحثى بود كه در اين سمينار مطرح گرديد.
فايل صوتى اين سمينار از صداى كردهاى مقيم امريكا براى دمكراسى صلح و آزادى همزمان پخش و كماكان بصورت پادكست و متناوبا از راديو اينترنتى پخش مي گردد. در همين راستا و با پيشنهاد همكاران راديو اين برنامه بصورت ويدئو و با اضافه كردن تصاوير اين سمينار در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد.
براى شنيدن برنامه هاى راديو به سايت راديو: http://vokradio.listen2myradio.com
سر بزنيد و از نظرات خود مارا مطلع فرمائيد.

A Seminar on:
The Rights of Self-Determination in Iran
Monday Marchettino 4th, 2013
Kanoon-e Sokhan-e Los Angeles

Speakers:
Dr. Azad Moradian; Chair of Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran
Mr. Roozbeh Farahanipour Chairman of the Marze Por Gohar Iranian Nationalist Party
Mr. Faryar Nikbakht, Director, Committee for Religious Minority Rights in Iran,

Mediator: Mr. Kambiz Ghaem Magham

Posted on October 19, 2013, in Farsi, Video/ Audio. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: