Daily Archives: October 24, 2013

تضييق حقوق بشر كردهاى ايران توسط جمهورى اسلامى و انعكاس آن دردومين گزارش سال ٢٠١٣ آقاى احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

تضييق حقوق بشر كردهاى ايران توسط جمهورى اسلامى و انعكاس آن دردومين گزارش سال ٢٠١٣ آقاى احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

 
آزاد مرادیان

چهارشنبه، ۲۳ اکتبر٢٠١٣

بعد ازظهر امروز چهارشنبه ٢٣ اكتبر، دكتر احمد شهيد گزارشگر ويژه شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران، با حضور در جلسه كميته سوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، دومين گزارش سال ٢٠١٣ خود در مورد شرايط حقوق بشر در ايران را ارائه داد. در اين گزارش آمده است كه متاسفانه  از زمان تصدى وى بعنوان گزارشگر ويژه در امور ايران و ارائه موارد نقض حقوق بشر در طى اينمدت هيچگونه پيشرفتى  در برخورد مسولين جمهورى اسلامى نسبت به رعايت مبانى حقوق بشر در ايران به عمل نيامده و عليرغم تقاضاهاى مكرر اجازه ورود وى به ايران از سوى مسولين ايرانى صادر نشده است.

اين اولين گزارش آقاى احمد شهيد از زمان روى كار آمدن آقاى روحانى ، رئيس جمهورى اسلامي ايران است.

متن گزارش كه دو روز پيش با مقدمه اى از آقاى بان كى مون دبير كل سازمان ملل انتشار يافته بود آقاى بان كى مون ضمن بر شمردن نكات كار آقاى دكتر احمد شهيد اضافه مي كند كه اين گزارش شامل همه موارد نقض حقوق بشر در ايران نمي شود و تنها نگاه كلى به وضعيت حقوق بشر در ايران دارد. نماینده دایم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، محسن نظیری اصل، كه آقاى احمد شهيد در متن گزارش خود از وى نيز به خاطر اجازه ملاقات با خود سپاسگزارى كرده است، در پاسخ خود به اين گزارش با اعلام عزم جمهوری اسلامی به همکاری با سازوکارهای بین‌المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر تاکید نموده است كه اين گزارش داراى جهت گيريهاى صريح  سياسى  است وعملکرد دولت ایران دربرخورد با اين گزارش بسيار شفاف و مشخص است

 نماينده جمهورى اسلامى ايران در ژنو انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل را به نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلام را وارد ندانسته و اعلام كرده است كه گزارشگر ويژه شرايط فرهنگى، شرعى و مذهبى كشور ايران را در نظر نگرفته است.  در مورد عدم انطباق احکام اعدام و مجازات‌های غیرانسانی و خشونت آمیز با موازین بین‌المللی، گفته است که در ارزیابی وضعیت قضایی و حقوقی هر کشور، باید به شرایط فرهنگی آن کشور نیز توجه کرد. وى همچنين ضمن رد هر گونه تبعيض در جمهورى اسلامى ايران نسبت به زنان، و اقليتهاى قومى و مذهبى اذعان نموده است كه قانون اساسى به خوبى از حق همه آنان دفاع كرده است و حقوق آنان توسط قانون در ايران تضمين شده است.

آقاى احمد شهيد ضمن اعلام محدوديت زمانى و نوشتارى در ارائه گزارش كامل از وضعيت پايمال كردن حقوق بشر در ايران در هربخش از اين گزارش ضمن آوردن چند مثال مشخص با ذكر منابع و ماخذ گزارش خود توجه خوانندگان خود را به اين منابع ارجاع مي دهد.

در بخش دوم اين گزارش  : “آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و انجمن”  در بند ٧ آن آقاى احمد شهيد به بيان فيلترينگ سيستماتيك توسط جمهورى اسلامى ايران اشاره مي كند كه حداقل ١٥٠٠ سايت مرتبط با اقليتهاى اتنيكى و مذهبى ايران را شامل شده است.

در بند ٨ اين گزارش آقاى شهيد صمن اشاره به تعداد روزنامه نگاران و صاحبان جرايد زندانى شده در ايران اذعان مي كند كه ١٨ نفر آنان  به جرم “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده اند ، كه استنادى است به گزارش  كميته حاميان روزنامه نگاران كه در اين گزارش اسامى ٤٠ روزنامه نگار ايرانى در بند و در راس آن عدنان حسن پور و محمد صديق كبودوند آورده شده است.

دكتر احمد شهيد در بند ١٠ گزارش خود به وضعيت برادران كردپور اشاره مي كند و مي نويسد: برادران روزنامه نگار خسرو و مسعود کردپور در ماه مارس ٢٠١٢ دستگیر شدند و به “محاربه، فساد فی الارض، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، و نشر اکاذیب” متهم شدند. مسعود کردپور در اولین جلسۀ محاکمه اش در١٦ ماه اوت  ٢٠١٢ ، اعلام بیگناهی کرد و ابراز داشت که ارائۀ تجزیه و تحلیل و یا ابراز عقیده در مورد مشکلات در کردستان یک عمل مجرمانه نیست. آقایان خسرو و مسعود کردپور توسط دولت به همکاری با گروههای تروریست” محکوم شدند اما به اعمال تروریستی محکوم نشدند

گزارشگر ویژه در بند ١٤ اين گزارش نگرانى خود از نقض مستمر آزادی انجمن ها را در ايران ابراز مي دارد و با استناد به ليست زندانيان ارائه شده توسط سايت يونايتد ٤ ايران خواننده را به مشاهده ليست بيش از ٥١٠ نفر از مدافعان حقوق بشرجلب مي كند كه حال حاضردر ایران در زندان به سر میبرند. اين ليست بخش عمده اى از زندانيان كرد را هم در بر مي گيرد.

در بخش ب گزارش و در قسمت زندانها ايشان به وضعيت بد زندانها در ايران از نظر عدم رعايت امور بهداشتى و مراقبتهاى پزشكى اشاره مي كند و ضمن اشاره به اسامى ٦ زندانى بيمار در زندانهاى ايران اعلام مي كند كه زندانيان از دسترسی به مراقبت های پزشکی در خارج از زندان منع شده اند و آنرا ناقض قوانین و استانداردهای جهانی مي داند. از جمله به اسم زندان مهاباد در بين زندانهائى كه فاقد استانداردهاى جهانى است اشاره مي كند كه در آن جمعیت بیش از اندازه زندانيان، دسترسی محدود به نیازمندیهای بهداشتی، دسترسی نامکفی به مواد غذایی و درمان
پزشکی، و جداسازی نامکفی میان افرادی که به جرمهای خشن محکوم شده اند و آنانی که به دلیل فعالیتهای محافظت شده و یا اقدامات غیر خشونت آمیز محکوم شده اند.

در بخش اعدامها ضمن اشاره به گزارش مركز اسناد حقوق بشر ايران، ليست كاملى از ٧٨٦ زنداني اعدام شده را ذكر مي كند كه اعداميان كرد نيز در ميان آنان ديده مي شود.

بخش چهارم: اقلیت های قومی )اتنیکی(
در بند ٤٢ و بندهاى بعد از آن گزارش آمده است: اجلاس عمومی سازمان ملل نگرانی خود در خصوص نقض حقوق بشر افرادی که متعلق به اقلیت های قومی اتنیکی(، زبانی و یا سایر گروههای اقلیت هستند، از جمله عرب ها، آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعان آنها را اعلام کرد و از دولت ایران خواست تا کلیۀ اشکال تبعیض و سایر انواع نقض حقوق بشر علیه این افراد را درقوانین و عملکرد خود حذف کند.

دولت ایران تعهد خود را به تضمین این حقوق در دومین گزارش دوره ای خود به کمیتۀ در ماه مه 4204 اعلام کرد و فهرستی از منابع حقوقی و فعالیتهای عملی خود در این راستا را اعلام کرد. این فهرست شامل چندین اصل از قانون اساسی ایران، برنامه های توسعۀ سوم و چهارم کشور، چشم انداز بیست سالۀ کشور، و تلاش برای تولید صدها نشریه و برنامه ریزی مراسم فرهنگی که هویت فرهنگی را ارتقاء میدهند می باشد
با این حال، کمیتۀ  نگرانی خود را در خصوص تاثیر تبعیض حکومتی علیه اقلیت ها در استفاده از کلیۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان کرده و چندین توصیه در این خصوص ارائه کرده است. این توصیه ها شامل نیاز برای حصول اطمینان از انطباق کامل شیوه های گزینش در ایران، که شرایط استخدام دردولت و نیز طبق گزارشات استخدام دربخش خصوصی را بر پایۀ عقاید سیاسی، وابستگیهای سیاسی پیشین حمایت، و یا وابستگی مذهبی افراد قرار میدهد است. این کمیته همچنین نگرانی خود را در خصوص فقر شدید و استاندارد زندگی نامکفی که اقلیت های قومی )اتنیکی( با آن روبرو هستند را اعلام کرد و از ایران خواست تا گامهای فوری برای بهبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت مکفی، برق، امکانات حمل و نقل، مدارس و مراکز درمانی در مناطقی که به صورت سنتی سکنۀ آن از اقلیت های قومی )اتنیکی( هستند را بردارد با این حال گزارشات جزئیات نقض چندجانبۀ حقوق اقلیتهای قومی )اتنیکی( در ایران همچنان پدیدار میشوند. این حقوق شامل حق تحرک، حق استفادۀ آشکار از فرهنگ و زبان، حق کار کردن و دسترسی به شرایط امن کاری، و حق دسترسی به یک استاندارد زندگی مکفی بدون هیچگونه تبعیض را شامل میشوند.
اظهارات ایران گزارشات قبلی را رد میکنند و تذکر میدهند که قانون اساسی ایران حقوق مساوی برای کلیۀ شهروندان بدون توجه به قومیت را تضمین میکند و به همکاری ایران با کمیتۀ  به عنوان مدارک بیشتری از اینکه “هیچ نوع تبعیضی از هر نوع…علیه گروههای اقلیت قومی )اتنیکی( کشور وجود ندارد” اشاره میکند دولت ایران همچنین متذکر میشود که اعضاء گروههای اقلیت قومی )اتنیکی( به پست های عالی، از جمله “سطوح بالای مدیریت” دست یافته اند و اینکه دولت گامهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایرانیان بدون توجه به قومیت آنها برداشته است که شامل سرمایه گذاری در پروژه هایی که با هدف افزایش دسترسی به آب، خدمات بهداشتی، برق، و مسکن ایجاد شده اند می باشد

بخش پ گزارش آقاى احمد شهيد تحت عنوان کردها عموما به مساله كولبران اختصاص داده شده است كه در آن آمده است:
کشتار بی رویۀ کولبران )باربرهای مرزی( که با نقض قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران صورت میگیرد ،همچنان گزارش میشود. سازمانهای حقوق بشری گزارش میدهند که نیروهای دولتی بین مارس 4200 و آوریل حداقل 42 کولبر را کشته و 44 نفر را مجروح کردند. 95 این کولبران که مطابق گزارشات غیر مسلح هستند اهالی منطقۀ عمدتا کردنشین استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی هستند که به نظر می آید به دلیل کمبود موقعیتهای شغلی به قاچاق اقلامی مانند چای و تنباکو روی می آورند.
یک مصاحبه شونده برای این گزارش گفت که نیروهای دولتی غالبا بلافاصله بعد از دستور ایست به افراد شروع به تیراندازی میکنند. 97 تحت قوانین ایران، نیروی کشنده فقط میتواند به عنوان آخرین چاره استفاده شود و در این مورد تنها میتواند پس از موفق نبودن هشدارهای کافی و تلاشهای غیرکشنده شامل شلیک تیرهای هشدار و شلیک به افراد برای اینکه آنها را بدون کشتن از تحرک وا دارد برای دستگیر کردن مهاجران غیر قانونی مورد استفاده قرار بگیرد. 98 یک منبع دیگر گزارش داد که معاون فرماندۀ مرزی نوسود در مارس 4200 بیرون پاسگاه مرکزی نوسود در کرمانشاه پورمند مدحت نیا را کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد. این منبع گزارش داد که آقای مدحت نیا بیرون ایستگاه کنترل مرزی نشسته بود که مورد تیراندازی بی هدف این مامور در یک درگیری پیرامون کالاهای مصادره شده قرار گرفت

بخش هفتم به بحث  مین های زمینی مي پردازد كه به واقع يكى از معضلات مناطق كرد نشين به شمار مي رود. آقاى شهيد در اين بخش مي گويند:
. در آوریل  ، رییس مركز مین زدایی كشور گزارش داد که 42 میلیون انواع مین و مواد منفجره در مساحتی حدود 24 هزار كیلومتر مربع در اراضی پنج استان آذربایجان غربی، كردستان، ایلام، كرمانشاه و خوزستان به صورت پراکنده دفن شده اند. 100 وی گفت که مین روبی حدود 30 هزار و 511 كیلومتر مربع از اراضی انجامشده؛ و 511 كیلومتر مربع از مناطق آلوده در مناطق مرزی باقی مانده است كه از حجم و تراكم بسیار بالایی برخوردار است . در آوریل 2102 ، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از برگزاری جشن پایان مین زدایی در کرمانشاه انتقاد کرد و گفت: “هنوز هم خسارات انسانی ناشی از عدم مین زدایی دیده می شود” 101 و وزارتخانه های کشور و دفاع هنوز موظف به پاکسازی مناطق آلوده به مین هستند و بایدبرای
حفظ جان مردم از خطرات ناشی از انفجار چاشنی های باقیمانده از جنگ کاری بکنند
به گفتۀ کمیته حقوق کودک، احترام کشورهای عضوبرای حقوق کودک همچنین شامل نیاز به اتخاذ اقدامات لازم ایمنی فعال بعد از جنگ جهت بازگرداندن و محافظت از حقوق، از جمله در مناطقی که در آن مین های زمینی ایمنی کودکان را تهدید میکنند میشود و این سرمایه گذاری باید برای حصول اطمینان از پاکسازی کامل مین های زمینی و بمب های خوشه ای درکلیۀ مناطقی که تحت تاثیر قرار گرفته انجام گیرد.” ، در آوریل هماهنگ کنندۀ مقیم سازمان ملل متحد در ایران گزارش داد که در حدود دو نفر در هر روز، مجموعا 021 نفردر سال، در ایران قربانی مین های زمینی میشوند.  بر اساس گزارشی که در تارنمای سازمان بهزیستی ایران منتشر شد، 31 درصد از افرادی که در اثر انفجار مین های زمینی متحمل معلولیت میشوند کودکان کمتر از 03 سال هستند و کشاورزان دومین گروه قربانیان مین را تشکیل میدهند
. چندین مصاحبه شونده گزارش دادند که در نبودن علامتهای هشداردهندۀ خطر در مناطق آلوده به مین در استان کرمانشاه آنها متحمل جراحات ناشی از انفجار مین های زمینی شدند. 106 همچنین گزارش شده است که در آوریل سه کودک در استان خوزستان وقتی که در حال بازی بودند به مواد منفجره برخوردند کشته شدند تحت قوانین ایران، قربانیان مین در مناطق جنگی جانباز یا شهید محسوب میشوند و مطابق مقررات بنیاد شهید و بنیاد جانبازان مستحق دریافت حقوق و مزایا هستند. 108 سازمان بهزیستی کشور همچنین اظهار کرد که بررسی اینکه آیا در حادثۀ مربوط به انفجار مین قربانی مقصر بوده است یا خیر باید توسط یک کمیسیون متشکل از چندین مقام دولتی، شامل نمایندگان نیروی انتظامی و فرماندۀ سپاه پاسداران، تعیین شود و هرگونه مزایا پس از
آن پرداخت میشود.
نمایندۀ اسبق ایلام در مجلس ایران گزارش داد که ظرف سالها قربانیان مین یا از حمایت برخوردار نبوده اند و یا حمایت بسیار کمی دریافت کرده اند. 109 در نامه ای در ماه ژوئن سال 2102 ، نمایندگان انجمن حقوق بشر کردستان در ایران تاکید کردند که قربانیان انفجار مین در شهر سردشت در استان آذربایجان غربی پس از انفجار یک مین وادار به پرداخت هزینه های بیمارستان شدند و هیچ گونه کمک مالی از دولت برای یاری آنها یا اعضاء خانواده شان دریافت نکردند
در نظرات خود در این خصوص، دولت ایران پاسخ داد که مین های زمینی را یک مسئلۀ حقوق بشری نمیداند، اما آن را یک مسئلۀ بشردوستانه میداند. دولت همچنین اظهار میدارد که مسئولیت مین روبی از 32111 کیلومتر مربع خاک ایران به عهدۀ دولت عراق و یاران جنگ سالهای دهۀ 0111 اش با ایران است و اینکه ایران گامهای وسیعی برای مین روبی کشور برداشته است که تحسین بخش های مختلف سازمان ملل را در پی داشته و اینکه علیرغم درخواست ایران، سازمان ملل متحد هیچ حمایتی از مركز مین زدایی ایران نکرده است

براى اطلاع از متن رجمه فارسى اين گزارش به لينك زير مراجعه نمائيد.

+++++++++++++++++
%d bloggers like this: