Daily Archives: November 2, 2013

اسامی و مشخصات تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی کرد محکوم به اعدام

اسامی و مشخصات تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی کرد محکوم به اعدام

No_ExcuSaturday, 02 November 2013 07:59

هرچند ممکن تعداد زندانیان سیاسی محکوم به اعدام بیش از این تعداد هستند ولی آنچه اهمیت ویژه دارد که بعد از سر کار آمدن دولت روحانی و شعار آزادی زندانیان سیاسی تعداد اسامی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام افزایش یافته و چند نفر از فعالین سیاسی و مدنی کرد هم اعدام شدند.

و از همه مهمتر سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران در مناطق کردنشین و نسبت به فعالین کرد هیچ تغییری نکرده و از قبل هم بدتر و فضای جامعه کردستان هم امنیتی تر شده است.

بنابه گزارشات “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ” در حال حاضر اگر اعدام چندین زندانی سیاسی کرد وجود دارد و بخصوص بعد از صفر امام جمعه مریوان به تهران و پیگیری پرونده زانیار و لقمان مرادی ، مبنی برای اجرای کردن حکم اعدامشان ، احتمال اعدام این دو زندانی سیاسی کرد افزایش یافته است.

زانیار مرادی فرزند اقبال از اهالی مریوان در سال 1388 از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان و عضویت در یک حزب کردی مخالف نظام به اعدام محکوم شد . زانیار اکنون در معرض خطر اعدام در زندان رجایی شهر کرج محبوس است .

لقمان مرادی فرزند عثمان متولد سال 1362 مریوان که در سال 1388 بهمراه زانیار مرادی دستگیر و پس از ماهها تحمل شکنجه به حکم ضد انسانی اعدام محکوم شد.

دیوان عالی کشور حکم اعدام این دو زندانی را تأئید کرده و حکم هر لحظه قابل اجراست .

هوشنگ رضایی اهل نهاوند در سال 1389 در تهران بازداشت شده و پس از ماهها شکنجه از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضویت در یک حزب کردی از سوی قاضی مقیسه به اعدام محکوم شده است.

منصور آروند ، در تابستان سال 1390 به اتهام همکاری با یک حزب کردی مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم و اکنون در زندان مرکزی اورمیه بسر می برد.

رضا ملازاده در تابستان 1390 دستگیر و به اتهام همکاری با احزاب کردی به مجازات اعدام محکوم شده و در زندان اورمیه دربند است.

بهروز آلخانی فرزند فارس متولد سال 1364 سلماس که در سال 1388 از سوی مأموران اداره اطلاعات سلماس بازداشت شد و در سال 1390 در دادگاهی چند دقیقه ای به اتهام عضویت در یک حزب کردی و شرکت در قتل دادستان خوی از سوی شعبه یک دادگاه اورمیه به حکم اعدام محکوم شد . بهروز آلخانی نیز در زندان اورمیه محبوس است .

سیروان نژاوی در سال 1390 به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف نظامی ایران به حکم ضد بشری اعدام محکوم شد و در زندان اورمیه در انتظار اجرای حکم است .

علی افشاری اهل مهاباد در سال 1389 در شهرستان بوکان دستگیر و یکسال بعد در زندان اورمیه حکم اعدام به وی ابلاغ می شود . اتهام او عضویت در یک حزب مخالف نظام است.

رزگار افشاری اهل مهاباد در سال 1389 در این شهر همراه با سه برادرش بنامهای علی ، ولی و سلطان دستگیر و به اعدام محکوم شده است .

ابراهیم عیسی پور اهل سردشت به اتهام همکاری با یک حزب کردی محکوم به اعدام است و اکنون در زندان اورمیه بسر می برد.

سید جمال محمدی اهل سلماس در سال 1387 از سوی مأموران اداره اطلاعات سلماس بازداشت به اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شده است .

سید سامی حسینی متولد سال 1358 سلماس که همزمان با سید جمال محمدی در سال 87 دستگیر و اکنون در زندان اورمیه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد .

عبدالله سروریان فعال سیاسی که از سوی اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر به اتهام محاربه به اعدام محکوم است و اکنون در زندان مرکزی اورمیه بسر می برد.

حسین فروهیده در سال 1387 دستگیر و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کردی به اعدام محکوم شده است . وی نیز در زندان اورمیه محبوس است.

حبیب الله لطیفی متولد سال 1362 در سال 1386 از سوی اداره اطلاعات سنه دستگیر و یکسال بعد از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اتهام محاربه از طریق عضویت در یک حزب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد . حبیب در زندان مرکزی سنه است .

بختیار معماری 35 ساله اهل مریوان در سال 1389 از سوی مأموران اداره اطلاعات مریوان دستگیر و در سال 1390 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است ، وی اکنون در زندان سنه بسر می برد .

سمکو خورشیدی اهل شهرستان بانه در سال 1390 از سوی نیروهای امنیتی در تهران دستگیر شده و در دادگاه انقلاب سقز به اتهام عضویت در یک حزب مخالف نظام به اعدام محکوم شده است . سمکو در زندان مرکزی سقز است .

مصطفی سلیمی اهل سقز در سال 1382 در نهاوند دستگیر و از سوی دادگاه انقلاب سقز به اتهام همکاری و عضویت در یک حزب کردی به اعدام محکوم شد .

شیرکو معارفی در سال 1387 از سوی مأموران سپاه پاسدران دستگیر و به زندان مرکزی سقز منتقل شد . دادگاه انقلاب سقز شیرکو را به اتهام عضویت در یک حزب کردی به اعدام محکوم کرده است . خطر اعدام وی را در زندان سقز تهدید می کند.

رشید آخکندی 55 ساله اهل سقز در سال 1387 در اصفهان دستگیر و در همان سال از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام محاربه به اعدام و سی سال تبعید به زندان میناب محکوم شد . آخکندی اکنون در زندان سقز بسر می برد.

سامان نسیم در تابستان سال 1390 دستگیر و به اتهام همکاری با یک حزب سیاسی کردستان به اعدام محکوم شد و اکنون در زندان مهاباد است .

انور رستمی در سال 1387 دستگیر و به اتهام محاربه به حکم ضد بشری اعدام محکوم شد . این زندانی سیاسی اکنون در زندان شهرستان ماکو محبوس است .

علی احمد سلیمان که پس از تحمل شش سال حبس به اتهام عضویت در پژاک تحت فشار اداره اطلاعات به حکم اعدام محکوم شد و اکنون در زندان مرکزی اورمیه در خطر اعدام قرار دارد . علی احمد سلیمان بارها از زندان به بازداشت گاههای سپاه منتقل و تحت شکنجه قرار گرفته است .

صابر مخلد موانه اهل اورمیه که در تیرماه سال 1391 دستگیر و بعد از سپری کردن سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به اتهام همکاری با احزاب کردی به اعدام محکوم شد . صابر مخلد هم‌اکنون در زندان مرکزی ارومیه بسر می‌برد.

http://kampain.info/mer.php?id=505

‌ • نویسنده:کمپین دفاع از ز

%d bloggers like this: