با حمايت بيش از ٢٢ سازمان مدنى، سياسى و حقوق بشرى؛ روز اعتراض وسيع به موج جديد اعدام زندانيان سياسى در ايران؛ واشينگتون دىسى

  با حمايت بيش از ٢٢ سازمان مدنى، سياسى و حقوق بشرى؛ روز اعتراض وسيع به موج جديد اعدام زندانيان سياسى در ايران؛ واشينگتون دى سى
فراخوان تجمع اعتراضى بر عليه موج جديد اعدامهاى زندانيان سياسى در ايران

farakhan_farsi_WDC

فراخوان ٢_واشينگتونفراخوان_فارسى ٣

فراخوان_فارسى_فلاير

Posted on November 10, 2013, in Farsi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: