‎‫
پیام تسلیت ائتلاف گروههاى حقوق بشر كرد به خانواده نلسون ماندلا به مناسبت درگذشت آقای نلسون ماندلا

‎‫
پیام تسلیت ائتلاف گروههاى حقوق بشر كرد به خانواده نلسون ماندلا به مناسبت درگذشت آقای نلسون ماندلا

٧ دسامبر٢٠١٣Nelson Mandela

Nelson Mandela 1918-2013 (Walter Dhladhla/AFP/Getty Images)

خانواده ارجمند نلسون ماندلاما اعضا ائتلاف گروههاى حقوق بشر كرد( کردستان -ایران ) از خبر در گذشت آقاى نلسون ماندلا به شدت متاثر شديم.آقاى نلسون ماندلا در تمام طول زندگى خود قهرمانى الهام بخش در مبارزه بر عليه تبعیض و بی عدالتی بود. نه تنها براى افريقاى جنوبى بلكه در گستره اين جهان خاكى. 


مبارزه و پیروزی او درهمه عرصه هاى مبارزاتى موجب شد كه همه به چشم يك رهبر بزرك به او بنگرند.کردها، كه به عنوان یک گروه اتنيكى سابقه ای طولانی از تبعیض نژادی ، تبعیض سیستماتیک و نسل کشی را تجربه كرده اند ، همواره از ثابت قدمى آقاى ماندلا درمبارزه براى حقوق بشر و آینده ای بهتر برای مردم خود الهام گرفته است.

ما باور داریم که نلسون ماندلا به عنوان یکی از بزرگترین رهبران تاریخ مدرن در ياد ها مي ماند .

ما امروز او را ارج مي نهيم ، و همراه با میلیون ها نفر دیگر در سراسر جهان ، امیدواریم که ادامه دهنده راه او در راه احترام به كرامت انسانها باشيم کمیته كردهاى مقيم آمریکا برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان -کمیسیون اروپا


کوردوسایت واچ – چاک -کمیته شرق کردستان


کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی‬

Posted on December 8, 2013, in Farsi and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: