Daily Archives: January 21, 2014

پیام محمد صديق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به مناسبت دوم بهمن ماه ، ٦٨ مين سالگرد اعلام جمهورى مهاباد – كومارى كوردستان

پیام محمد صديق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان  به مناسبت دوم بهمن ماه ، ٦٨ مين سالگرد اعلام جمهورى مهاباد – كومارى كوردستان
آقاى محمد صديق كبودوند رئيس و موسس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر و قديمى ترين زندانى حقوق بشرى ايران طى پيامى از داخل زندان اوين ، ٦٨مين سالگرد اعلام جمهورى مهاباد ( كومارى كوردستان) را به مردم كرد تبريك مي گويد.  نسخه اى از اين پيام كه به سايت ما رسيده است به شرح زير است.
پیام کبودوند به مناسبت دوم بهمن ماه ٦٨ مين سالگرد اعلام جمهورى كردستان

پیام کبودوند به مناسبت دوم بهمن ماه ٦٨ مين سالگرد اعلام جمهورى كردستان Photo: public domain

از حق خودمختاری و نظام فدرالى حمایت کنید

سالگرد دوم بهمن، روز خودمختاری کردستان را به مردم کرد تبریک گفته و به اقدام زنده یاد «قاضی محمد» و یاران و همراهانش  در اعلام خودمختاری کردستان ایران در ٢٢ ژانویه ١٩٤٦ و تلاش آنها در جهت مشارکت دادن مردم کرد در تعیین سرنوشت خود در چارچوب ایرانی دموکراتیک و به مبارزه همه کسانی که برای آزادی و احقاق حقوق انسانی مردم کرد از جان و مال و زندگی و هستی خود گذشته اند ارج می نهیم و با احترام از آنها یاد می کنیم.

دولت خودمختار کردستان در ٦٨ سال پیش اگرچه بخش های اصلی و نواحی میانی و جنوبی کردستان را تحت حاکمیت نداشت و تنها یازده ماه عمر داشت، اما بنای آن دولت کوچک در چارچوب ایران و بر اصول دموکراتیک، جمهوریت، پولورالیسم، صلح و حقوق بشرنهاده شده بود. اهداف و برنامه های آن در آن روزگار و پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی بر اصول انسانی و در نوع خود کم‏نظیر، به هنگام و دموکراتیک بود و به همین علت ما امروز از روز دوم بهمن به عنوان نقطه عطف در مبارزه مدنی و سیاسی مردم کرد با رویکرد مسالمت جویانه و مبتنی بر شناخت متقابل حقوق اقوام و ملیت ها و جوامع ایرانی و همزیستی در چارچوب مرزهای کشور و احترام به آنها نام می بریم.

در این روز تاریخی حمایت دگرباره خود را از خواست مردم کرد برای خودمختاری در نظامی فدرال و امید و آزادی این مردم و دیگر مردمان و تمامی انسان هایی که برای رهایی از ستم و بیداد و برای نیل به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در حال مبارزه هستند ابراز می نماییم و امید و اطمینان داریم که مردم کرد و همه آنهایی که در معرض ستم، بی عدالتی و محروم از حقوق بنیادین و آزادی های انسانی خویش نگه داشته شده اند با اتکا به اراده و اتحاد و همبستگی آگاهانه و توان خود، از ستم، رنج و بی حقوقی آزاد و رستگار می شوند و به حقوق و آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خویش دست خواهند یافت.

تهران، زندان اوین

محمدصدیق کبودوند

 رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

اول بهمن ١٣٩٢/ ٢١ ژانویه ٢٠١٤

%d bloggers like this: