سه عضو کمیته هماهنگی کارگری مهاباد دستگیر شدند

سه عضو کمیته هماهنگی کارگری مهاباد دستگیر شدندJail

یوسف ابخرابات، واحد سیده و محمد مولانایی اعضای کمیته هماهنگی شهرستان مهاباد دستگیر و روانه‌ی زندان شدند. دستگیری یوسف ابخرابات، واحد سیده و محمد مولانایی پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه شهرستان مهاباد انجام گرفت.
به گزارش کمپین دفاع از ندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، یوسف ابخرابات، واحد سیده و محمد مولانایی سه تن از فعالان کارگری و عضو کمیته هماهنگی شهرستان مهاباد پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه شهرستان مهاباد بازداشت و روانه ی زندان مرکزی این شهرستان شدند.
گفتنی است این سه فعال کارگری در دی‌ماه 1391 نیز در شهرستان مهاباد دستگیر شده بودند.
این سه عضو کمیته هماهنگی شهرستان مهاباد در تاریخ 18/06/1392 از طرف شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد، به ترتیب محمد مولانایی به یک سال زندان تعزیری، واحد سیده و یوسف آبخرابات هرکدام به 2 سال زندان تعزیری محکوم شدند.

Posted on February 5, 2014, in Farsi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: