نويد اتحاد مجدد نحله هاى سازمان انقلابى زحمتكشان (كومه له) در پى نشستهاى رهبرى اين سازمان انقلابى در يكسال اخير

komalaنويد اتحاد مجدد نحله هاى سازمان انقلابى زحمتكشان (كومه له) در پى نشستهاى رهبرى اين سازمان انقلابى در يكسال اخير

٨ فوريه ٢٠١٤

حزب کومەله کردستان ایران و کومەله زحمتکشان کردستان ايران در ادامه تلاشهاى خود براى وحدت سازمانى و تشكيلاتى اين سازمان با انتشار اطلاعيه اى در ١٧ بهمن ١٣٩٢ و همزمان با سالگرد اعلام موجوديت اين سازمان خبر از تشكيل هيئتهاى ويژه براى نزديكى و وحدت مجدد سازمانى و تشكيلاتى در درون سازمان خود را مي دهد.
كميته كردهاى مقيم امريكا براى دمكراسى و حقوق بشر در ايران ضمن تقدير از اين حركت انقلابى و مسئولانه رهبرى هر دو جريان ، اين حركت را گامى مثبت در راستاى منافع زحمتكشان خلق كرد، جنبش ملى و آزاديخواهى كردستان و برقرارى دموكراسى  ، و سيستم فدراليسم در ايران مي داند.
اطلاعیه مشترک در باره‌ مسئله اتحاد کومه‌له‌مردم مبارز کردستان
کارگران و زحمتکشان
اعضا، هواداران و دوستان کومەلهما، هر دو جناح کومەلە با ارزیابی و مدنظر قراردادن اوضاع سیاسی ایران و کردستان، با درک ضروریات مسئله کرد و جنبش آزادیخواهانه در شرق کردستان در این دورە، با زیانمند دانستن جدایی و انشعابات و، لزوم کار مشترک جهت ایجاد فضایی مناسب برای اتحاد، در طی چند ماه اخیر به این نتیجه رسیدیم که برای بررسی مسئله اتحاد و احیای روح همکاری و سرانجام اتحاد کامل، دو هیئت از هر طرف تشکیل دادە تا کار مشترک برای ایجاد اتحاد را آغاز نمایند.بعد از تشکیل و شروع به کار و برگزاری چندین جلسه مابین دو هیئت و متعاقبا جلسات مشترک هر دو کمیته مرکزی، در این مدت مجموعه ای کار مفید، جلسات جدی و اقداماتی برای اعتمادسازی و ایجاد فضای مناسب، انجام شد. بدون شک اقدامات جدی و گامهای مسئولانه ای پیش بردە ایم. به اقدامات تا کنونی خوشبینیم و وظیفه خود میدانیم با احساس مسئولیت و روحی رفیقانه، با مد نظر داشتن مصالح بالای کو مە لە و جنبش آزادیبخش و چپ و عدالتخواهانه در کردستان، سعی بر پیشبرد این مهم نمائیم و در این راستا جلسات ادامه خواهند یافت.قابل اشاره است کومله نیرویی مهم ودارای پایگاە توده ای و موثر در جنبش کردستان است، لذا پیشبرد پروسه اتحاد، وظیفه خطیر و ارزشمندی است که میتواند توش و توان کومله و مبارزان این جریان را در سطحی گستردە، برای مدیریت وظایف سنگین در این برهه از زمان، به کار اندازد. همچنین میتواند محرکی باشد برای توان و نیرو بخشیدن بیشتر به مبارزه برحق خلق کرد و استثمار شدگان این سرزمین و احیای آرزو و امید دوستان و دلسوزان کومەله. امیدواریم بتوانیم با عملی نمودن مراحل دیگر پروسە اتحاد، در آینده بازهم افکار عمومی را در جریان قرار دهیم.

از طرف هیئت های
حزب کومەله کردستان ایران کومەله زحمتکشان کردستان

17 بهمن 1392

About Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran(kacdhri)

Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran On November 2005 a group of Kurdish-Americans decided to organize a committee to work on Kurdish issues in Iran and to build a relationship among Iranian opposition groups toward democracy in Iran. The following points clarified a need for organizing and helping the Iranian political parties to come together and to start coordinating their efforts We considered that: 1. Iran is not a homogeneous ethnic society and formidable Iranian opposition parties are aligned with separate ethnic groups. 2. Persians are a minority who has been the dominating power since the end of WWI and all other minority groups have revolted at some point during the 20th century and continue to do so in this century. 3.Kurdish struggle for human rights and self-determination is the longest and most mature democratic national movement in Iran, the only one to have developed a constitution for a democratic society (The Republic of Kurdistan, Mahabad 1947). 4. We considered that any political opposition to the Islamic regime without the involvement of Turkmans, Baluoch, Azeri, Kurd and Arab groups would fail. 5. Almost all Persian nationalist parties have vowed to side with the Islamic regime to “fight” minority groups and democracy. Based on the above ideas and considerations, Kurdish Americans from Iran organized a Committee for Democracy on December 2005. “Kurdish American Committee for democracy in Iran” had a sense of obligation to take an active role in organizing the Iranian opposition groups by:

Posted on February 8, 2014, in Farsi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: